Jäsenet voivat tilata Kamera-lehden suoraa netistä osoitteesta:

http://www.kamera-lehti.fi/sksl-tarjous/

Tilausmuoto on jäsenten toivomuksesta muutettu kestotilaukseksi. Näin mm. tilausten kerääminen jatkossa helpottuu. Hinta näille kestotilauksille on tänä vuonna 85 euroa (normaali kestotilaus 99 euroa 9 lehteä).

Tilauksiin sisältyy myös pääsy Kamera-lehden verkkopalveluun

www.kamera-lehti.fi,

jossa on luettavissa paljon ylimääräistä aineistoa, mm. edellisten numeroiden artikkeleita.

Tilaukset jatkuvat automaattisesti siitä numerosta, johon tilaajan edellinen tilauskausi päättyy.

Täysin uudet tilaukset alkavat ensimmäisestä mahdollisesta numerosta tilauksen saavuttua.