Tapiolan Kamerakerho kutsuu kaikki espoolaiset kamerakerhot ja niiden jäsenet vuosittaiseen FotoEspoo -valokuvakilpailuun. Tulosten julkistamistilaisuus myöhemmin ilmoitettavassa paikassa on yleisölle avoin ja maksuton.

 

Kilpailusarjat                      1. Yksittäiskuvat 2. Kuvakokonaisuudet

Yksittäiskuvasarjaan voi osallistua enintään kolmella (3) kuvalla. Kuvakokonaisuus koostuu 3 – 5 kuvasta ja vain yksi kokonaisuus kuvaajaa kohti sallitaan.  Molemmat sarjat ovat vain vedoksille

Kuvien sisäänjättö             Kuvien sisäänjättö Foto-Tapioon Tapiontorille 8.11.2015 mennessä.

Aihe                                         Yksittäiskuvien ja kuvakokonaisuuksien aihe on ”Ratkaiseva hetki”.

Kilpailukuvat                      Kuvien tulee olla pohjustettuja ja/tai varustettuja passepartout-pahvilla.

Teoksen koko on oltava 30 x 40 cm, passepartout-pahvi mukaan luettuna. Kuvakokonaisuuksiin voi liittää ohjeen kuvien asettelusta. Paperikuvien ei tarvitse olla kuvaajan itsensä vedostamia. Kaikkiin kuviin on taakse merkittävä kuvan, kuvaajan ja kerhon nimi. Kuvien mukana on oltava FotoEspoo osal-listumislomake, jossa on em. tiedot. Kilpailukuvat eivät saa olla aikaisemmin julkaistuja (esim. lehdissä tai yleisessä näyttelyssä, mutta ovat voineet olla esillä kerhon vitriinissä tms.) eivätkä muissa kuin kerhojen sisäisissä kilpailuissa palkittuja. Alle 25-vuotiaiden tulee merkitä kuviin ja osallistumislomakkeeseen syntymäaikansa nuorisopalkinnosta kilpailemiseksi.

Kuvien julkaisu   Kilpailijoilla täytyy olla kuviinsa täydet oikeudet mahdollista julkaisemista varten. Voittaneet kuvat julkaistaan Tapiolan Kamerakerhon verkkosivuilla. Järjestä-vällä seuralla on oikeus julkaista kilpailukuvia ilman eri korvausta FotoEspoo -kilpailua käsittelevissä lehtiartikkeleissa tms. Kilpailukuvista pidetään näyttely, minkä jälkeen kuvat ovat noudettavissa järjestävältä kerholta/Foto-Tapiosta.

Palkinnot ja pisteet   Molempien sarjojen kolme parasta palkitaan. Lisäksi voidaan jakaa kunniamai-nintoja. Kerhojen välisessä ja henkilökohtaisessa kilpailussa pisteitä annetaan jokaisessa sarjassa kolmelle parhaalle (ensimmäiselle kolme pistettä, toiselle kaksi, kolmannelle yksi piste) sekä yksi piste kullekin näyttelyyn valitulle teokselle.

Vuoden kamera-kerho    Pisteet lasketaan yhteen kerhoittain. Eniten pisteitä saanut kerho on vuoden espoolainen kamerakerho ja saa haltuunsa FotoEspoo -kiertopalkinnon.

Vuoden kuvaaja                 Eniten pisteitä saanut kuvaaja palkitaan vuoden espoolaisena kuvaajana

Nuorisopalkinto                 Parhaalle alle 25-vuotiaalle osallistujalle voidaan myöntää erikoispalkinto.

Arvostelu ja palkintojenjako Kilpailukuvien arvostelun kuuleminen sarjojen parhaiden kuvien osalta ja palkintojen jako on myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Kaikki kilpailuun osallistuvat kuvat ovat tilaisuudessa nähtävillä.

Lisätietoja ja ajankohtaiset tiedot: Tapiolan Kamerakerho ry