Jäsenmaksu, varsinainen jäsen 20 €
Perheenjäsen 10 €
Nuorisojäsenen (alle 25 v) jäsenmaksu 10 €
Kannatusjäsenen jäsenmaksu 100 €
Liittymismaksu

Maksut ovat kalenterivuotisia, voimassa maksuhetkestä vuoden loppuun.

Jäsenmaksutiedot:

Soukan Kamerat ry:n jäsenmaksu vuodelle 2020

 

Pankkiyhteys

IBAN: FI80 3131 3001 1130 34

BIC: HANDFIHH

Saaja: Soukan Kamerat ry

Viite: 01300

Eräpäivä: 4/2020

 

Jäsenmaksu: 20,00 €