Jäsenmaksu, varsinainen jäsen 20 €
Kannatusjäsenen jäsenmaksu 100 €
Liittymismaksu

Maksut ovat kalenterivuotisia, voimassa maksuhetkestä vuoden loppuun. Seuraava jäsenmaksulasku vuoden 2022 alussa jäsenkirjeen yhteydessä.

Jäsenmaksun voi maksaa vuoden 2022 osalta alla olevan pankkitiedon mukaisesti, sivun voi tulostaa jäsenmaksulaskuksi:

Jäsenmaksutiedot:

Soukan Kamerat ry:n jäsenmaksu vuodelle 2022

 Pankkiyhteys

IBAN: FI80 3131 3001 1130 34

BIC: HANDFIHH

Saaja: Soukan Kamerat ry

Viite: 01300

Eräpäivä: viimeistään 4/2022 

 

Jäsenmaksu: 20,00 €