Jäsenmaksu, varsinainen jäsen 20 €
Perheenjäsenen jäsenmaksu 10 €
Nuorisojäsenen (alle 25 v) jäsenmaksu 10 €
Kannatusjäsenen jäsenmaksu 100 €
Liittymismaksu 0 €

Maksut ovat kalenterivuotisia, voimassa maksuhetkestä vuoden loppuun.