Näitä kilpailusääntöjä sovelletaan kaikissa Soukan kamerat ry:n kilpailuissa ellei toisin ole mainittu.

Sarjat

Soukan Kameroiden kilpailuissa on seuraavat sarjat:

  • mustavalkoiset kuvat
  • värikuvat
  • kuvakokonaisuudet

Kuhunkin sarjaan voi osallistua sekä kuvatiedostoilla että paperikuvilla. Mahdolliset muut sarjat on mainittava erikseen kilpailukutsussa.

Yksittäiskuvien sarjoihin saa osallistua korkeintaan neljällä (4) kuvalla ja kuvakokonaisuuksien sarjaan korkeintaan kahdella (2) kokonaisuudella.

Kuvakokonaisuus muodostuu 3…6 kuvasta joissa on yhtenäinen juoni. Yhden kuvakokonaisuuden kuvat voivat olla joko kuvatiedostoja tai paperikuvia, mutta ei molempia.

Sarja arvostellaan, jos siihen osallistuu vähintään kolme kilpailijaa. Muussa tapauksessa sarjoja voidaan tarvittaessa yhdistää.

Kilpailuun hyväksymättömät kuvat

Kilpailuihin ei saa osallistua kuvilla, jotka on aikaisemmissa kerhon kevät- tai syyskilpailuissa tai kerhon ulkopuolisissa kilpailuissa palkittu, tai aiemmin julkaistu (esimerkiksi lehdessä tai näyttelyssä).

Aihe

Kuvien aihe on vapaa, ellei kilpailukutsussa toisin mainita.

Paperikuvien koko ja vedostustapa

Paperikuvien koko on vähintään A4 ja ne saavat olla pohjustettuja. Kuvien ei tarvitse olla itse vedostettuja. Vedostusmenetelmä on vapaa, mutta vedosten tulee pohjautua kameralla valokuvattuun aineistoon, jonka kilpailija on itse kuvannut.

Kopiokoneella vedostetut ja tietokoneella tulostetut sekä tietokoneella muunnellut valokuvat sallitaan, ja ne arvostellaan samassa sarjassa tavallisten kuvien kanssa.

Mustavalkoiset kuvat

Mustavalkosarjaan kuuluvat myös yhdellä värillä toonatut (sävytetyt) kuvat. Jos kuvassa on käytetty useampaa kuin yhtä väriä, katsotaan kuva värikuvaksi.

Kuvatiedostot

Kuvatiedostot tulee toimittaa jpg-muodossa, ja pidemmän sivun pituuden tulee olla vähintään 2400 pikseliä. Tiedosto nimetään siten, että se sisältää kuvan nimen ja kuvaajan nimikirjaimet (esim. syysaamu_SV.jpg).

Kuvien jättö

Kuvat tulee toimittaa kilpailukutsussa mainitulla tavalla ilmoitettuun aikaan mennessä kerhon kilpailusihteerille.

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muutoksista päättää kerhon johtokunta.

Muutosehdotukset on toimitettava kirjallisina johtokunnalle.