Suomen Kameraseurojen Liiton vuosinäyttelyn 2020 tuloksia löytyy liiton sivuilta, mukana myös espoolaisia kameraseuroja:

http://www2.sksl.fi/